מדיניות ביטולים, החלפות והחזרות –The North Face© 

מעודכן לתאריך: 02/06/2024


 • כללי

אתר אינטרנט זה (“האתר“) מופעל על ידי וי.אפ ישראל (אפארל) בע”מ (“החברה“). צרכן הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל עסקה או להחזיר או להחליף את המוצר, לרבות שלא מחמת פגם, בהתאם למפורט להלן ולהוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“) והתקנות מכוחו. 

יובהר כי האמור להלן כפוף לחוק ולתקנותיו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור להלן לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק. 

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח מיד עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.


 • ביטול עסקה שהתבצעה באתר
  1. הנך רשאי לבטל עסקה שבוצעה באתר, באמצעות מסירת הודעת ביטול לחברה, החל מהיום שביצעת את העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר שהזמנת, או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מביניהם.
  2. אלו הדרכים בהן תוכל למסור לנו הודעת ביטול לגבי עסקה שביצעת באתר:
   1. בעל פה – בשיחת טלפון עם נציג – 077-998-5060; או בהודעה בעל פה במקום העסק (לעיון ברשימת הסניפים שלנו – לחץ כאן);
   2. פנייה ביישומון וואטסאפ שמספרו – 050-5358024;
   3. בצ’ט מקוון עם נציג – לחץ כאן;
   4. באמצעות דוא”ל thenorthface@vf-israel.co.il
   5. באמצעות האתר – בטופס הייעודי שבעמוד ביטול עסקה.
   6. בדואר רשום לכתובת: העמל 14 ראש העין (יש למען את המכתב ל- וי.אפ ישראל (אפארל) בע”מ).
  3. במסגרת הודעת הביטול הלקוח נדרש למסור את פרטיו האישיים ופרטי ההזמנה שביצע באתר שברצונו לבטל (שם מלא, מספר זהות, מס’ הזמנה, פרטי יצירת קשר). 
  4. לקוח שביטל עסקה לרכישת מוצר והמוצר הגיע אליו, מחויב על פי חוק להחזיר את המוצר לחברה (“החזרה“). פירוט בנוגע לאפשרויות החזרה של מוצר שבוטלה עסקה לרכישתו ראו בסעיף ‏3 להלן.
  5. בוטלה הזמנה לבקשת הלקוח כאמור בסעיף ‎‏2 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת והחברה תחזיר ללקוח את הסכום ששולם על ידו, לאמצעי התשלום שבו בוצע התשלום. ההחזר הכספי יהיה בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם (למעט במקרה של ביטול עסקה מחמת מוצר שסופק פגום או בעקבות אי התאמה או אי אספקה במועד או הפרה חוזית אחרת – שאז לא יגבו דמי ביטול כאמור).
  6. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר. החברה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

 

 1. החזרה והחלפה של מוצרים
  1. מבלי לגרוע מאפשרות הלקוח לבצע ביטול עסקה כמפורט לעיל, עומדת בפני הלקוח גם האפשרות לבצע החלפה של מוצרים שהזמין באתר וסופקו לו (כולם או חלקם) (“החלפה“), עד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה, באחת הדרכים המפורטות בסעיף ‎‏2.2 לעיל, ובכפוף להוראות להלן. לגבי פריט שנרכש באתר ניתן לבצע החלפה אך ורק של מידה (בכפוף לזמינות), ולא ניתן להחליף לפריט אחר.
  2. האפשרות להחלפת מוצר תהיה כפופה לכך שלא נעשה שימוש במוצר, המוצר תקין ונמצא באריזתו המקורית, ונושא את התווית המקורית. פריט שנפגם/שומש ע”י הלקוח לא יהיה זכאי להחלפה (להסרת ספק, האמור לא יחול במקרה של ביטול עסקה מחמת מוצר שסופק פגום או בעקבות אי התאמה או אי אספקה במועד או הפרה חוזית אחרת). 
  3. בכל פנייה להחלפה נדרש הלקוח לציין את מספר ההזמנה, שם המזמין, פרטי יצירת קשר ולצרף תמונות של המוצר/ים.
  4. מובהר כי מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, יוחזר על פי אותם התנאים שבהם נרכש (למשל, במחיר ההנחה שבו נרכש, או אם במסגרת העסקה שבוטלה ניתנה ללקוח מתנה, יש להשיב את המתנה כשהיא תקינה, בשלמותה וללא פגם, או במקרה של רכישת מוצר נוסף בהנחה/במתנה, ביטול רכישת המוצר הראשון יביא לביטול קבלת המוצר הנוסף/המתנה, ויש צורך לבצע החזרה גם שלו).
  5.  אלו הדרכים בהן ניתן לבצע החלפה או להחזיר מוצר במקרה של ביטול עסקה כאמור:
  6. החזרה או החלפה באמצעות שליח עד הבית
   1. בכפוף לתנאים לעיל, לאחר קבלת הודעה מהלקוח על רצונו לבצע החזרה/החלפה – תתואם מול הלקוח שליחות. המשלוח הינו ללא עלות. מובהר כי החזרה/החלפה של אותו פריט באמצעות שליח עד הבית תתאפשר פעם אחת בלבד.
   2. במקרה של החלפה, השליח יצור קשר עם הלקוח לתיאום איסוף החבילה (ומסירת חבילה חדשה, במקרה של החלפה). יש למסור לשליח את החבילה הישנה ולקבל ממנו את החבילה החדשה. 
   3. החלפות יעשו בכפוף לזמינות הפריט/ים המבוקש/ים במלאי.
   4. שימו לב, ניתן להחליף רק מידה מאותו הפריט אך לא ניתן להחליף דגם. 
   5. החברה רשאית לעדכן את תעריפי משלוחי ההחזרות/החלפות, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. החלפה/החזרה בסניפי הרשת

בכפוף לתנאים לעיל, לצורך ביצוע החלפה/החזרה של מוצר שנרכש באתר, ניתן גם לגשת לאחד מסניפי הרשת (לא כולל סניפי זכיין או אאוטלט) בשעות פעילות הסניף, עם האריזה והקופסא המקורית ולהציג למוכר את החשבונית האלקטרונית. החלפות כאמור ייעשו בכפוף לזמינות המלאי בחנות. לרשימת הסניפים.

יובהר כי לא ניתן לבצע החזרות בסניפי הרשת המנוהלים על ידי זכיין, ובסניפי זכיין תתאפשר החלפה בלבד. לפיכך, ככל שלקוח מעוניין בהחזרה (ולא החלפה) עליו לבצע אותה באחת מהדרכים האחרות המפורטות לעיל, או בסניפים שאינם סניפי זכיין. באחריות הלקוח לברר את סוג הסניף מראש, ולא תישמע כל טענה מצד הלקוח בנושא זה. 

 1. החזרה למחסני החברה 

לקוח שביטל עסקה רשאי גם למסור את המוצרים למחסני החברה שבכתובת העמל 14 ראש העין (בשעות הפעילות בלבד, ובכפוף לתיאום מראש מול שירות הלקוחות). 

 1. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, או אי התאמה, או אי אספקה במועד (כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק), באפשרות הלקוח להעמיד את המוצר לרשותנו גם במקום בו המוצר התקבל, ולהודיע לנו על כך באחת מהדרכים המפורטות בסעיף ‏2 לעיל.
 2. להסרת ספק, אין באמור כדי לגרוע מכל זכות של החברה העומדת לה על פי דין, לרבות בשל כך שערך מוצרים נושא עסקה שבוטלה על ידי הלקוח פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.


 • ביטול עסקה על ידי החברה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה שביצע משתמש ו/או לא לאשר הזמנה של משתמש, לרבות, אך לא רק, כמפורט בתנאי השימוש, כפי שיהיו מעת לעת, ובכפוף להוראות הדין.